Dalsidan 1

Dalsidan – Nyproduktion av 50 hyreslägenheter i Enskededalen

Samverkansentrepenad. Kvarteret består av 4 hus som ligger utmed Åstorpsringen.  Husen har tegelfasader i olika varma nyanser och falsade plåttak. Fasaden är klassiskt stadsmässig mot gatan med regelbunden fönstersättning och brant plåttak med takkupor. En gestaltning där fasaden utformas som en del av taket och som då trots sina 5-våningar relaterar till skalan i området. Balkongerna vetter mot gården och den grönskande skogen. Husen står på det som tidigare varit en bergknalle och har Åstorpsringen med sin bebyggelse på ena sidan och grönytor som varit viktiga att bevara på andra, vilket att har varit viktiga faktorer i kvarterets utformning. Trappor mellan husen möjliggör för allmänheten att sig från Åstorpsringen till bakomliggande grönområden.

En utmaning under byggtiden har varit den svårtillgängliga arbetsplatsen som krävt god samordning med Staden.

 

 

Fler aktuella projekt

Kv Vågdalen 1, Hammarby Sjöstad

Kv Vågdalen 1, Hammarby Sjöstad. Vi bygger 113 lgh, förskola och garage åt Stockholmshem. Vår entreprenad omfattar stomme och yttertak. Våra arbeten påbörjas årskiftet 2017/18 och avslutas våren 2019.

Umami Park, Sundbyberg

Första delen i ombyggnaden av Umami Park, centralkvarteret, är påbörjad åt Wallenstam.

Rindö Hamn

Nyproduktion av 24 bostadsrättslägenheter fördelade på två huskroppar med gemensam gård i skärgårdsmiljö. Totalentreprenad åt Brabo Stockholm AB.

Toppsockret

Nytt projekt åt SISAB som avser nybyggnad av en förskola för sex avdelningar i souterräng med tillhörande förskolegård. Förskolan ska inrymma sammanlagt ca 108 barn och ca 23 personal. Total bruttoarea ca 1 100 m2. Behandlad tomtarea ca 4 800 m2.