Referensprojekt nyproduktion

Dalsidan – Nyproduktion av 50 hyreslägenheter i Enskededalen

Samverkansentrepenad. Kvarteret består av 4 hus som ligger utmed Åstorpsringen.  Husen har tegelfasader i olika varma nyanser och falsade plåttak. Fasaden är klassiskt stadsmässig mot gatan med regelbunden fönstersättning och brant plåttak med takkupor. En gestaltning där fasaden utformas som en del av taket och som då trots sina 5-våningar relaterar till skalan i området. Balkongerna vetter mot gården och den grönskande skogen. Husen står på det som tidigare varit en bergknalle och har Åstorpsringen med sin bebyggelse på ena sidan och grönytor som varit viktiga att bevara på andra, vilket att har varit viktiga faktorer i kvarterets utformning. Trappor mellan husen möjliggör för allmänheten att sig från Åstorpsringen till bakomliggande grönområden.

En utmaning under byggtiden har varit den svårtillgängliga arbetsplatsen som krävt god samordning med Staden.

Långbrodalsskolan – Ny skola i Älvsjö

På uppdrag av Skolfastigheter i Stockholm AB – SISAB, bygger vi Långbrodalsskolan, hus B. Det är nyproduktion på GE intill befintliga Långbrodalsskolan. Projektet omfattar rivning av befintliga delar, nya lokaler om ca 4500 m2, samt upprustning av skolgården. Produktionen påbörjas september 2015 och skall vara färdigställt till höstterminen 2017.

 

Hyreslägenheter i Solberga

På utförandeentreprenad bygger vi 74 lägenheter vid Solberga Bollplan åt Stockholmshem. Vårt uppdrag omfattar stomme, yttervägg och tak och ska vara klart till hösten 2017.

Kistahöjdens Förskola

Nyproduktion av Kistahöjdens Förskola innehållande 8 avdelningar åt Sisab. Klart sommaren 2017.

Väsby Fyr

Nyproduktion av 50 lägenheter i 14 våningar, Centralvägen 2, Upplands Väsby. Totalentreprenad åt Brabo Stockholm som färdigställdes 2016.

Byggnaden som med sin resning utgör ett landmärke i Upplands Väsby ligger centralt intill pendeltågsstationen och har fått namnet Väsby Fyr. Huset är byggt på befintligt garage och har en bottenvåning innehållande gym, lokaler och kulturhus/teater som bidrar till det publika stadsrummet. Hobbyrum, gym och bastu finns i huset och underlättar en aktiv livsstil och bidrar till samhörighet mellan de boende. Huset består av två volymer som är integrerade i varandra, en lägre del som knyter an till den intilliggande bebyggelsens skala och en högre del som korresponderar med den storskaliga bebyggelsen i närområdet.

Byggnaden har en stomme av helfabricerad betong och materialvalen är präglade av enkelhet och hållbarhet över tid. Råa ytor sammansatta med finess, genomtänkt både ur ett gestaltnings, hållbarhets och förvaltningsperspektiv. Bygget med sin centrala placering, omgivet av verksamheter, pendlare och näringsidkare, krävde samordning med flera parter och god logistisk planering. Väsby Fyr är projekterad efter kraven för miljöbyggnad Silver och alla material är införda i, och godkända enligt byggvarubedömningen.

Bostadsrätter vid Älvsjö torg

Den sista etappen i direkt anslutning till Älvsjö Station innehåller 95 bostadsrätter i varierande storlekar. På bottenvåningen finns bl.a. restauranger och butiker. Garage i källarplan. Den komplexa miljön med järnvägsknutpunkt, busstrafik och torg har ställt stora krav på samordning mellan alla olika delar i projektet.

Hammarbyhöjden

Under 2015 byggde vi 12 bostadsrätter inklusive garage på Resare-Bengts Plan i Hammarby.

 

205 hyresrätter på Södermalm

På generalentreprenad byggde vi 205 hyreslägenheter i kvarteret Tygeln 1 åt Stockholmshem. Entreprenaden omfattade stomme inklusive yttervägg. Klart under 2015.

Tygeln1

104 lägenheter, livsmedelsbutik och lokaler i Älvsjö C

På totalentreprenad genomfördes 104 hyresrätter (familjebostäder) från 1 rok till 5 rok. Bebyggelsen ramar in Älvsjö Torg och bottenvåningen har ett rikt utbud av butiker och kaféer. Mot torget är fasaden livfull och takutformningen ger karaktär åt kvarteret. En längsgående balkong utmed hela fasaden fungerar samtidigt som skärmtak för butiker och lokaler i bottenplan. Mot järnvägen har byggnaden en inglasad loftgång som skyddar mot buller och med sin horisontella karaktär formmässigt knyter an till spårområdet.

Perrongen – ett bostadskvarter vid Älvsjö station

Bostadskvarteret Perrongen är det första kvarteret i omdaningen av Älvsjö Torg. Kvarteret som innehåller 99 hyreslägenheter, garage och bostadskomplement, är 5-6 våningar och har en stadsmässig karaktär med butiker och lokaler i bottenvåningen. Alla lägenheter har kontakt med innergården och flexibilitet med möjlighet till öppen planlösning mellan kök och vardagsrum.

På grund av det bullerutsatta läget har extra omsorg lagts vid val av stomme och fönster. En av kvarterets stora kvaliteter är den lugna, gröna innergården som utgör en oas och mötesplats för de boende. Gården är omsorgsfullt utformad och har konstnärlig utsmyckning i form av skulpturer som samtidigt fungerar som lekplats för barnen.

Perrongen

Bostäder i Annedal

På totalentreprenad uppförde vi stommar till 141 hyreslägenheter i kvarteren Skalman och Sparvel åt Stockholmshem. Entreprenaden klar under 2012.

Annedal

Bostäder och kontor i Solna

Nyproduktion av bostäder och kontor i kvarteret Turkosen 1 Solna åt Bostadsstiftelsen Signalisten. Klart 2011.

Bostäder och kontor i Solna

Tillbyggnad i Tensta

Generalentreprenad, 31 lägenheter i Tensta. Klart hösten 2010.

Tillbyggnad i Tensta

Bostäder i Järvastaden

I en generalentreprenad uppförde vi stommar till tre huskroppar och ett garage åt Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna under År 2009.

Bostäder i Järvastaden

Två höghus på Gärdet

Vi uppförde stommar till två punkthus i 14 våningar innehållande 102 bostadsrättslägenheter. Byggherre var HSB. Byggtid: 2008 – 2009

Två höghus på Gärdet

Hyreslägenheter i Sätra C

Vi byggde 70 hyreslägenheter åt Stockholmshem i en generalentreprenad mellan augusti 07 – mars 09. Kvarteren Högsätra och Bysätra gränsar till tunnelbanan

Sätra C

Lägenheter och garage i Midsommarkransen

Under 2006/2007 byggde vi 28 hyreslägenheter och ett garage i kvarteret Kungsängsliljan, ett ljudutsatt läge nära Essingeleden åt Stockholmhem. Generalentreprenad.

Lägenheter och garage i Midsommarkransen

Stomentreprenad i Enskede

Under 2007 uppförde vi en stomme till 19 lägenheter vid Svedmyraplan åt Stockholmshem.

Stomentreprenad i Enskede

Bostäder på Lidingö

Nyproduktion av 60 lgh på Lidingö. Totalentreprenad av stomme under perioden 2006 – 2007. Byggherre var Heba Fastigheter.

Bostäder på Lidingö

Nyproduktion av bostäder i Sätra

Under åren 2005 och 2006 genomförde vi en generalentreprenad åt Stockholmshem där vi byggde sex punkthus med totalt 130 hyreslägenheter i kvarteren Hjälmsätra och Bogsätra.

Nyproduktion av bostäder i Sätra