Våra tjänster

Ända sedan vi startade 2002 har vi varit inriktade på nyproduktion och ombyggnad av hus och kan ta ansvaret för hela entreprenaden eller delar av den.

Vi arbetar på ett genomtänkt sätt och hushåller med både resurser och tar vara på miljön. Med byggbranschens kvalitetssäkringssystem BF9K i botten säkerställer vi att både kvalitetsnormer, miljönormer och arbetsmiljönormer uppfylls.

Vi arbetar nära våra kunder med en stark förankring i Stockholmsregionen där vi som byggentreprenör tillför vår erfarenhet och kunskap.

Se våra aktuella projekt här

Se referensprojekt nyproduktion här

Se referensprojekt ombyggnad här