Referensprojekt nyproduktion 2019-01-22T06:53:50+01:00

Referensprojekt nyproduktion

2018-04-04T15:56:01+02:00

Hyreslägenheter i Solberga På utförandeentreprenad bygger vi 74 lägenheter vid Solberga Bollplan åt Stockholmshem. Vårt uppdrag omfattar stomme, yttervägg och tak och ska vara klart till hösten 2017.

2018-04-04T15:53:12+02:00

Kistahöjdens Förskola Nyproduktion av Kistahöjdens Förskola innehållande 8 avdelningar åt Sisab. Klart sommaren 2017.

2018-04-04T15:49:47+02:00

Nyproduktion av 50 lägenheter i 14 våningar i Upplands Väsby. Byggnaden som med sin resning utgör ett landmärke i Upplands Väsby ligger centralt intill pendeltågsstationen och har fått namnet Väsby Fyr. Byggnaden har en stomme av helfabricerad betong och materialvalen är präglade av enkelhet och hållbarhet över tid.

2018-04-04T15:47:36+02:00

Bostadsrätter vid Älvsjö torg Den sista etappen i direkt anslutning till Älvsjö Station innehåller 95 bostadsrätter i varierande storlekar. På bottenvåningen finns bl.a. restauranger och butiker. Garage i källarplan. Den komplexa miljön med järnvägsknutpunkt, busstrafik och torg har ställt stora krav på samordning mellan alla olika delar i projektet.

2018-04-04T15:45:30+02:00

Hammarbyhöjden Under 2015 byggde vi 12 bostadsrätter inklusive garage på Resare-Bengts Plan i Hammarby.

2019-10-03T15:31:39+02:00

205 hyresrätter på Södermalm På generalentreprenad byggde vi 205 hyreslägenheter i kvarteret Tygeln 1 åt Stockholmshem. Entreprenaden omfattade stomme inklusive yttervägg. Klart under 2015.

2018-04-04T15:41:12+02:00

Älvsjö C På totalentreprenad genomfördes 104 hyresrätter (familjebostäder) från 1 rok till 5 rok. Bebyggelsen ramar in Älvsjö Torg och bottenvåningen har ett rikt utbud av butiker och kaféer. Mot torget är fasaden livfull och takutformningen ger karaktär åt kvarteret. En längsgående balkong utmed hela fasaden fungerar samtidigt som skärmtak för butiker och lokaler i bottenplan. Mot järnvägen har byggnaden en inglasad loftgång som skyddar mot buller och med sin horisontella karaktär formmässigt knyter an till spårområdet.

2018-04-04T15:39:16+02:00

Perrongen, Älvsjö station Bostadskvarteret Perrongen är det första kvarteret i omdaningen av Älvsjö Torg. Kvarteret som innehåller 99 hyreslägenheter, garage och bostadskomplement, är 5-6 våningar och har en stadsmässig karaktär med butiker och lokaler i bottenvåningen. Alla lägenheter har kontakt med innergården och flexibilitet med möjlighet till öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. På grund av det bullerutsatta läget har extra omsorg lagts vid val av stomme och fönster. En av kvarterets stora kvaliteter är den lugna, gröna innergården som utgör en oas och mötesplats för de boende. Gården är omsorgsfullt utformad och har konstnärlig utsmyckning i form av skulpturer som samtidigt fungerar som lekplats för barnen.

2018-04-04T15:35:52+02:00

Bostäder i Annedal På totalentreprenad uppförde vi stommar till 141 hyreslägenheter i kvarteren Skalman och Sparvel åt Stockholmshem. Entreprenaden klar under 2012.

2018-04-04T15:33:36+02:00

Bostäder och kontor i Solna Nyproduktion av bostäder och kontor i kvarteret Turkosen 1 Solna åt Bostadsstiftelsen Signalisten. Klart 2011.