Norrgårdshöjden

2020-11-03T14:05:34+01:00

Norrgårdshöjden

Vi bygger 128 hyreslägenheter som totalentreprenörer åt Wallenstam i Norrgårdshöjden, Åkersberga. Lägenheterna är fördelade på tre hus om 4-6 våningar där två av husen har ett garage i markplan med innergård ovan.

I projektet inryms även en lokal. Projektet startade med projektering i november 2017 och produktionen startar i februari 2018. Projektet ska vara färdigställt till årsskiftet 2019/2020.

Sturebyskolan

2021-11-22T18:31:46+01:00

Ny skola i Stureby åt SISAB

Vi bygger en konceptskola åt SISAB inom befintligt skolområde vid Sturebyskolan. Byggstart sommaren 2019. Skolan kommer tas i bruk vårterminen 2021.

Kv Vågdalen 1

2019-10-03T14:43:33+02:00

Kv Vågdalen 1

Kv Vågdalen 1, Hammarby Sjöstad. Vi bygger 113 lgh, förskola och garage åt Stockholmshem. Vår entreprenad omfattar stomme och yttertak. Våra arbeten påbörjas årskiftet 2017/18 och avslutas våren 2019.

kv New York

2021-11-22T18:32:13+01:00

kv New York

Tillsammans med Wallenstam bygger vi 50 bostadsrätter, restaurang, cafe och gym på Gärdet, Stockholm. Projektet genomförs som totalentreprenad i samverkan. Produktionen påbörjas i januari 2019 och blir färdigställt i slutet av 2020.

Snårvindevägen

2019-10-03T14:37:34+02:00

Ny förskola på Snårvindevägen i Hässelby

Åt SISAB bygger vi en konceptförskola för sex avdelningar med tillhörande skolgård. Total bruttoarea kommer bli ca 1 100 m2. Förskolan tas i bruk höstterminen 2019.

Rindö Hamn

2019-01-22T06:56:16+01:00

Rindö Hamn

Nyproduktion av 24 bostadsrättslägenheter fördelade på två huskroppar med gemensam gård i skärgårdsmiljö. Totalentreprenad åt Brabo Stockholm AB.

Toppsockret

2019-10-03T15:23:29+02:00

Toppsockret

Nytt projekt åt SISAB som avser nybyggnad av en förskola för sex avdelningar i souterräng med tillhörande förskolegård. Förskolan ska inrymma sammanlagt ca 108 barn och ca 23 personal. Total bruttoarea ca 1 100 m2. Behandlad tomtarea ca 4 800 kvadratmeter.

Dalsidan

2019-02-16T16:44:25+01:00

Dalsidan

Samverkansentrepenad. Kvarteret består av 4 hus som ligger utmed Åstorpsringen.  Husen har tegelfasader i olika varma nyanser och falsade plåttak. Fasaden är klassiskt stadsmässig mot gatan med regelbunden fönstersättning och brant plåttak med takkupor. En gestaltning där fasaden utformas som en del av taket och som då trots sina 5 våningar relaterar till skalan i området. Balkongerna vetter mot gården och den grönskande skogen. Husen står på det som tidigare varit en bergknalle och har Åstorpsringen med sin bebyggelse på ena sidan och grönytor som varit viktiga att bevara på andra, vilket att har varit viktiga faktorer i kvarterets utformning. Trappor mellan husen möjliggör för allmänheten att sig från Åstorpsringen till bakomliggande grönområden.

En utmaning under byggtiden har varit den svårtillgängliga arbetsplatsen som krävt god samordning med Staden.

Långbrodalsskolan

2018-04-25T16:37:16+02:00

Långbrodalsskolan i Älvsjö

På uppdrag av Skolfastigheter i Stockholm AB – SISAB, byggde vi Långbrodalsskolan, hus B. Byggnaden gjordes på generalentreprenad intill befintliga Långbrodalsskolan. Projektet omfattade rivning av befintliga delar, nya lokaler om ca 4500 m2, samt upprustning av skolgården. Produktionen påbörjades september 2015 och färdigställdes till höstterminen 2017.

Långbrodalsskolan har blivit nominerad till Årets Stockholmsbyggnad!
Rösta på oss på Stockholms stads hemsida →