Om oss 2022-04-11T12:37:22+02:00

Vi ansvarar för

hela entreprenaden

Läs mer

Vi startade vår verksamhet 2002. Vi som grundade företaget kom då från stora välkända byggföretag där vi hade ansvarsfulla positioner men saknade närheten till kunderna. Det ändrade vi på.

Affärsidé

Med stort engagemang och till rätt pris genomför Bygg R1 entreprenader åt professionella byggherrar till ett förväntat resultat.

Hög kvalitet och personligt engagemang

Som en byggentreprenör i Storstockholm arbetar vi främst med beställare från privata fastighetsbolag och den offentliga sektorn, till exempel kommuner, skolor, sjukhus, verk och förvaltningar. Vi är kvalitetscertifierade enligt BKMA (tidigare BF9K), medlem i Stockholms Byggmästareförening och Byggföretagen – det innebär bland annat att vi följer alla gällande avtal, är kvalitetscertifierade och har en kvalitets-, miljö­- och arbetsmiljöpolicy. Vi värnar även om alla våra anställda genom att arbeta utifrån en jämställdhetspolicy.

Vår syn på kvalitet är att det inte behöver vara en kostsam historia. Genom vårt personliga engagemang skapar vi flexibilitet och ger god service.

Läs mer om oss i vår företagspresentation →

Kvalitet

Vi är certifierade enligt byggbranschens kvalitetssäkringssystem vilket visar att vi lever upp till samhällskrav och krav från beställare och myndigheter. Läs mer →

Hållbarhet

Genom intern utbildning och kommunikation arbetar vi med att skapa förståelse och engagemang för miljöfrågor. Läs mer →

Arbetsmiljö

God arbetsmiljö innebär inte bara att arbetsmiljönormerna följs, vi arbetar även för en god företagskultur och en bra stämning på arbetsplatsen. Läs mer →

Jämställdhet

Hos oss har alla oavsett kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning lika möjligheter och rättigheter på arbetet. Läs mer →

Kvalitet

Vi är certifierade enligt byggbranschens kvalitetssäkringssystem BKMA vilket visar att vi lever upp till samhällskrav och krav från beställare och myndigheter. Systemet är framtaget av Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Det Norske Veritas hanterar certifieringen och genomför årligen en revision.

En av de största fördelarna med BKMA är att det är speciellt anpassat till byggbranschen. Som tillägg till BKMA anpassar vi oss även till varje enskild uppdragsgivares specifika behov och arbetar internt med utbildning för att höja medarbetarnas kompetens.

Hållbarhet

Utöver det som ingår i BKMA arbetar vi internt med att skapa förståelse och engagemang för miljöfrågor genom utbildning och kommunikation. Vi följer de lagar, förordningar och övriga krav inom miljö­området som finns, väljer samarbetspartners som har hög miljömedvetenhet och använder miljövänliga produkter i vårt arbete. Vi strävar efter att begränsa energi och materialanvändningen så mycket det går och att öka återanvändning och återvinning av material. Vi ser också till att alla transporter sker så miljöanpassat som möjligt.

Kort sagt tar vi ansvar för ett miljö­riktigt byggande. Det innebär exempelvis att vi följer försiktighetsprincipen, hushållnings­ och kretsloppsprinciperna, produktvalsprincipen, varudeklarerar byggnader när det gäller byggmaterial, väljer miljö­medvetna leverantörer, underleverantörer och konsulter och har en kontinuerlig intern utbildning.

Arbetsmiljö

Vi ansvarar för att arbetsmiljönormerna följs. Därför ser vi bland annat till att våra arbetsplatser har god ordning med säkerställd arbetsmiljö. Men målet med vårt arbetsmiljöprogram är inte bara att skapa trygga och säkra arbetsplatser för medarbetarna och alla som vistas på byggarbetsplatserna. Vi ser också till att våra medarbetare arbetar enligt gällande avtal, att arbetstidslagstiftningen följs och att det är en bra stämning på arbetsplatsen.

Det ska vara en trevlig vardag också. Vi har ett coachande ledarskap som medverkar till en positiv företagskultur, som baseras på våra värderingar.

Jämställdhet

Hos oss har alla oavsett kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning lika möjligheter och rättigheter på arbetet. Diskriminering och trakasserier får inte förekomma och alla anställda ska vara försäkrade om att de bedöms och utvärderas på objektiva grunder. Detta eftersträvar vi även vid nyrekrytering, och lön sätts alltid med hänsyn till erfarenhet och kompetens.

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY →