Aktuella projekt 2019-01-15T17:24:33+00:00

Aktuella projekt

2021-02-02T09:02:47+00:00

Viggby Ängar - Totalentreprenad Viggby Ängar. Åt Aros bostad bygger vi 102 bostadsrätter i Viggbyholm, Täby. Projektet genomförs som totalentreprenad. Produktionen påbörjas i juni 2021 och blir färdigställt sommaren 2023.

2021-03-24T07:02:16+00:00

KOM-huset på totalentreprenad åt Ekerö kommun KOM står för Kontor- Omklädning och Möte och ligger på Träkvistavallens IP. Byggstart sommaren 2020. Byggnaden tas i bruk Q2 2021. Foto:  LLP Arkitekter för KOM huset.

2020-11-03T14:04:01+00:00

Stockholmhems nya huvudkontor i Skärholmen Företaget har fått i uppdrag att uppföra stommen på totalentreprenad. Huset på 23 våningar kommer att inhysa ca 200 arbetsplatser samt 102 hyreslägenheter. Produktionen kommer att pågå mellan augusti 2021 till mars 2023. Foto: Söderberg och Söderberg AB

2020-11-24T07:54:21+00:00

Ny skola i Stureby åt SISAB Vi bygger en konceptskola åt SISAB inom befintligt skolområde vid Sturebyskolan. Byggstart sommaren 2019. Skolan kommer tas i bruk vårterminen 2021.

2021-03-24T07:45:26+00:00

Umami Park, Sundbyberg Ombyggnad av 47 000 m2 fortgår. Beställare är Wallenstam AB och projektet har pågått sedan 2015 och planeras vara färdigt 2022.

2020-11-24T07:47:07+00:00

kv New York Tillsammans med Wallenstam bygger vi 50 bostadsrätter, restaurang, cafe och gym på Gärdet, Stockholm. Projektet genomförs som totalentreprenad i samverkan. Produktionen påbörjas i januari 2019 och blir färdigställt i slutet av 2020.