Aktuella projekt 2021-11-22T18:48:35+01:00

Aktuella projekt

2023-03-07T12:01:14+01:00

Vi har fått förtroendet av SISAB att uppföra Framtiden förskola 2.0 på Nyängsvägen i Bromma.

2021-11-22T18:51:14+01:00

Viggby Ängar - Totalentreprenad Viggby Ängar. Åt Aros bostad bygger vi 102 bostadsrätter i Viggbyholm, Täby. Projektet genomförs som totalentreprenad. Produktionen påbörjas i juni 2021 och blir färdigställt sommaren 2023.

2021-11-22T18:49:31+01:00

Stockholmhems nya huvudkontor i Skärholmen Företaget har fått i uppdrag att uppföra stommen på totalentreprenad. Huset på 23 våningar kommer att inhysa ca 200 arbetsplatser samt 102 hyreslägenheter. Produktionen kommer att pågå mellan augusti 2021 till mars 2023. Foto: Söderberg och Söderberg AB

2021-11-22T18:45:43+01:00

Älta C Ett nytt torg, cirka 950 nya bostäder, verksamhetslokaler, en förskola och ett nytt äldreboende. Nu kan planerna för ett modernt centrumkvarter i Älta ta form genom en ny detaljplan för området. Utvecklingen genomförs av Nacka kommun och Wallenstam som är den största fastighetsägaren i centrum. Bygg R1 har i uppdrag att utföra förberedande åtgärder för utvecklingen och påbörjat arbete i etapp 2 åt Wallenstam.

2021-11-22T18:53:58+01:00

Umami Park, Sundbyberg Ombyggnad av 47 000 m2 fortgår. Beställare är Wallenstam AB och projektet har pågått sedan 2015 och planeras vara färdigt 2022.