Stockholmhems nya huvudkontor i Skärholmen 2021-11-22T18:49:31+01:00

Project Description

Stockholmhems nya huvudkontor i Skärholmen

Företaget har fått i uppdrag att uppföra stommen på totalentreprenad. Huset på 23 våningar kommer att inhysa ca 200 arbetsplatser samt 102 hyreslägenheter. Produktionen kommer att pågå mellan augusti 2021 till mars 2023.
Foto: Söderberg och Söderberg AB