Kontor

2023-03-07T11:08:04+01:00

Skandia fastigheter AB, Sveavägen 38 år 2022

En totalentreprenad i samverkan, på bara 10 månader har vi åstadkommit ombyggnad in- och utvändigt om 5 800m2 LOA.

Vi vill tacka samtliga involverade, yrkesarbetare, platsledning, projektörer, driftpersonal, förvaltning och leverantörer för en otrolig rolig och händelserik resa!

Tillsammans har vi levererat det allra bästa projektet vi kunnat.

Umami Park

2021-11-22T18:53:58+01:00

Umami Park, Sundbyberg

Ombyggnad av 47 000 m2 fortgår. Beställare är Wallenstam AB och projektet har pågått sedan 2015 och planeras vara färdigt 2022.

Älta C

2021-11-22T18:45:43+01:00

Älta C

Ett nytt torg, cirka 950 nya bostäder, verksamhetslokaler, en förskola och ett nytt äldreboende. Nu kan planerna för ett modernt centrumkvarter i Älta ta form genom en ny detaljplan för området. Utvecklingen genomförs av Nacka kommun och Wallenstam som är den största fastighetsägaren i centrum.
Bygg R1 har i uppdrag att utföra förberedande åtgärder för utvecklingen och påbörjat arbete i etapp 2 åt Wallenstam.

Klubbholmen

2023-03-07T09:35:14+01:00

Klubbholmen

Nu pågår en nybyggnation av förskola i Skärholmen som byggs i samarbete mellan Bygg R1 och SISAB. Det är en toppmodern förskola med plats för 8 avdelningar på totalt ca 1600 m2 i två plan med en stor förskolegård som erbjuder utmanande och pedagogiska lekar. Arbetet med förskolan började i augusti 2021 och förskolan ska vara klar i december 2022 och planen är att barnen ska kunna flytta in i januari 2023.

Norrgårdshöjden

2020-11-03T14:05:34+01:00

Norrgårdshöjden

Vi bygger 128 hyreslägenheter som totalentreprenörer åt Wallenstam i Norrgårdshöjden, Åkersberga. Lägenheterna är fördelade på tre hus om 4-6 våningar där två av husen har ett garage i markplan med innergård ovan.

I projektet inryms även en lokal. Projektet startade med projektering i november 2017 och produktionen startar i februari 2018. Projektet ska vara färdigställt till årsskiftet 2019/2020.

Viggby Ängar

2021-11-22T18:51:14+01:00

Viggby Ängar – Totalentreprenad

Viggby Ängar. Åt Aros bostad bygger vi 102 bostadsrätter i Viggbyholm, Täby. Projektet genomförs som totalentreprenad. Produktionen påbörjas i juni 2021 och blir färdigställt sommaren 2023.

SISAB, Nyängsvägen 66

2023-03-07T12:01:14+01:00

SISAB, Nyängsvägen 66

Vi har fått förtroendet av SISAB att uppföra Framtiden förskola 2.0 på Nyängsvägen i Bromma. Skolan är på cirka 1200kvm och sex avdelningar fördelat på två plan samt teknikutrymmen på entresolplan.

Arbetet startar omgående och ska vara färdigställt i juni 2024.