Referensprojekt ombyggnad 2019-01-15T17:25:09+01:00

Referensprojekt ombyggnad

2023-03-07T11:08:04+01:00

En totalentreprenad i samverkan, på bara 10 månader har vi åstadkommit ombyggnad in- och utvändigt om 5 800m2 LOA.

2023-03-07T09:35:14+01:00

Klubbholmen Nu pågår en nybyggnation av förskola i Skärholmen som byggs i samarbete mellan Bygg R1 och SISAB. Det är en toppmodern förskola med plats för 8 avdelningar på totalt ca 1600 m2 i två plan med en stor förskolegård som erbjuder utmanande och pedagogiska lekar. Arbetet med förskolan började i augusti 2021 och förskolan ska vara klar i december 2022 och planen är att barnen ska kunna flytta in i januari 2023.

2018-04-20T14:18:56+02:00

Vi har genomfört ombyggnation och renovering av flera skolor, bl a Högalidsskolan. Projektet genomfördes på generalentreprenad och delades in i tre etapper mellan 2013 och 2015.

2020-11-09T15:23:22+01:00

Vi har kontinuerligt haft ombyggnadsprojekt igång på Danderyds Sjukhus sedan År 2002. Det har varit tekniska upprustningar, in och utvändiga renoveringar och framförallt ombyggnader av avdelningar. Vid denna typ av entreprenader är det oftast pågående känslig verksamhet i angränsande delar samt omfattande installationsarbeten.

2018-04-20T14:03:29+02:00

Två smalhusupprustningsprojekt åt Stockholmshem i Årsta som genomgick total upprustning med nya installationer, bad- och köksinredningar samt nytt ytskikt. Balkonger och fasader renoverades, källare omdisponeras, värmekulvertar och utemiljön iordningsställdes.Det ena var 87 hyreslägenheter (byggår 1944) under perioden 2011/2012 och det andra var två lamellhus (byggda1947) under 2012/2013.

2018-04-20T14:03:44+02:00

Vi har från starten genomfört en hel del ombyggnader på både totalentreprenad och generalentreprenad i centrumanläggningar. Allt från tekniska utrymmen till kontor och butiker. Vid denna typ av ombyggnader är det en förutsättning att affärsverksamheten ska vara i full gång i kringliggande delar. Beställare till denna typ av entreprenader är oftast de större fastighetsbolagen.

2018-04-20T14:11:29+02:00

Ombyggnad av Dans- och Cirkushögskolans lokaler.

2018-04-04T22:41:55+02:00

Vi har genomfört ombyggnationer av olika slag på Huddinge sjukhus, Sabbatsbergs Sjukhus, S:t Görans Sjukhus, Södersjukhuset och Norrtälje Sjukhus.

2018-04-20T14:09:08+02:00

På generalentreprenad har vi utfört några ombyggnader av sim- och idrottshallar. De flesta åt Stockholm idrottsförvaltning.