Våra tjänster 2020-02-14T15:22:20+01:00

Nyproduktion & ombyggnad

Vår inriktning är nyproduktion och ombyggnad av hus där vi antingen har det totala ansvaret för hela entreprenaden eller ansvarar för delar av den. Vi arbetar på ett strukturerat och genomtänkt sätt som hushåller med både resurser och energi. Arbetet sker nära våra uppdragsgivare där vi som partners tillför erfarenhet och kompetens. För oss är alla uppdrag lika viktiga.

Nyproduktion

När vi genomför en nyproduktion skapar vi hus man ska trivas och må bra i och som långsiktigt bara ska behöva minimalt med underhåll. Vi bygger med hög finish och ser till att det är felfritt från början. Vi arbetar med kvalitetssäkring och satsar på ett högt hantverksmässigt utförande. Vi använder beprövade metoder och hållbara material samt har skickliga hantverkare. Våra medarbetare ser till att arbetet löper på problemfritt och är klart i tid, till överenskommet pris.

REFERENSPROJEKT NYPRODUKTION →

Nyproduktion
Ombyggnad

Ombyggnad

En ombyggnad handlar inte bara om att bygga om eller renovera. Det är också en fråga om att se till att arbetet inte stör hyresgäster och pågående verksamheter mer än nödvändigt, att logistik fungerar och att hyresgästerna hålls informerade. Självklart håller vi alla överenskomna tider och priser. Vi är vana att hantera olika typer av ombyggnader och renoveringar där vi skapar mervärden för både fastighetsägarna och hyresgästerna. Exempel på ombyggnader där vi varit delaktiga är hyreshus, kulturhus, laboratorium, sjukhus, centrumanläggningar, butiker, kontor, lokaler, sporthallar och skolor.

REFERENSPROJEKT OMBYGGNAD →