Referensprojekt nyproduktion 2019-01-22T06:53:50+01:00

Referensprojekt nyproduktion

2021-11-22T18:30:57+01:00

KOM-huset på totalentreprenad åt Ekerö kommun KOM står för Kontor- Omklädning och Möte och ligger på Träkvistavallens IP. Byggstart sommaren 2020. Byggnaden tas i bruk Q2 2021. Foto:  LLP Arkitekter för KOM huset.

2020-11-03T14:05:34+01:00

Vi bygger 128 hyreslägenheter som totalentreprenörer åt Wallenstam i Norrgårdshöjden, Åkersberga. Lägenheterna är fördelade på tre hus om 4-6 våningar där två av husen har ett garage i markplan med innergård ovan.

2021-11-22T18:31:46+01:00

Ny skola i Stureby åt SISAB Vi bygger en konceptskola åt SISAB inom befintligt skolområde vid Sturebyskolan. Byggstart sommaren 2019. Skolan kommer tas i bruk vårterminen 2021.

2019-10-03T14:43:33+02:00

Kv Vågdalen 1 Kv Vågdalen 1, Hammarby Sjöstad. Vi bygger 113 lgh, förskola och garage åt Stockholmshem. Vår entreprenad omfattar stomme och yttertak. Våra arbeten påbörjas årskiftet 2017/18 och avslutas våren 2019.

2021-11-22T18:32:13+01:00

kv New York Tillsammans med Wallenstam bygger vi 50 bostadsrätter, restaurang, cafe och gym på Gärdet, Stockholm. Projektet genomförs som totalentreprenad i samverkan. Produktionen påbörjas i januari 2019 och blir färdigställt i slutet av 2020.

2019-10-03T14:37:34+02:00

Åt SISAB bygger vi en konceptförskola för sex avdelningar med tillhörande skolgård. Total bruttoarea kommer bli ca 1 100 m2. Förskolan tas i bruk höstterminen 2019.

2019-01-22T06:56:16+01:00

Rindö Hamn Nyproduktion av 24 bostadsrättslägenheter fördelade på två huskroppar med gemensam gård i skärgårdsmiljö. Totalentreprenad åt Brabo Stockholm AB.

2019-10-03T15:23:29+02:00

Toppsockret Nytt projekt åt SISAB som avser nybyggnad av en förskola för sex avdelningar i souterräng med tillhörande förskolegård. Förskolan ska inrymma sammanlagt ca 108 barn och ca 23 personal. Total bruttoarea ca 1 100 m2. Behandlad tomtarea ca 4 800 kvadratmeter.

2019-02-16T16:44:25+01:00

Nyproduktion av 50 nya hyreslägenheter i Enskededalen. Fasaden är klassiskt stadsmässig mot gatan med regelbunden fönstersättning och brant plåttak med takkupor – en gestaltning där fasaden utformas som en del av taket och som då, trots sina 5 våningar, relaterar till skalan i området. Balkongerna vetter mot gården och den grönskande skogen.

2018-04-25T16:37:16+02:00

Långbrodalsskolan i Älvsjö På uppdrag av Skolfastigheter i Stockholm AB – SISAB, byggde vi Långbrodalsskolan, hus B. Byggnaden gjordes på generalentreprenad intill befintliga Långbrodalsskolan. Projektet omfattade rivning av befintliga delar, nya lokaler om ca 4500 m2, samt upprustning av skolgården. Produktionen påbörjades september 2015 och färdigställdes till höstterminen 2017. Långbrodalsskolan har blivit nominerad till Årets Stockholmsbyggnad! Rösta på oss på Stockholms stads hemsida →