Snårvindevägen 2019-10-03T14:37:34+02:00

Project Description

Ny förskola på Snårvindevägen i Hässelby

Åt SISAB bygger vi en konceptförskola för sex avdelningar med tillhörande skolgård. Total bruttoarea kommer bli ca 1 100 m2. Förskolan tas i bruk höstterminen 2019.