Dalsidan 2019-02-16T16:44:25+01:00

Project Description

Dalsidan

Samverkansentrepenad. Kvarteret består av 4 hus som ligger utmed Åstorpsringen.  Husen har tegelfasader i olika varma nyanser och falsade plåttak. Fasaden är klassiskt stadsmässig mot gatan med regelbunden fönstersättning och brant plåttak med takkupor. En gestaltning där fasaden utformas som en del av taket och som då trots sina 5 våningar relaterar till skalan i området. Balkongerna vetter mot gården och den grönskande skogen. Husen står på det som tidigare varit en bergknalle och har Åstorpsringen med sin bebyggelse på ena sidan och grönytor som varit viktiga att bevara på andra, vilket att har varit viktiga faktorer i kvarterets utformning. Trappor mellan husen möjliggör för allmänheten att sig från Åstorpsringen till bakomliggande grönområden.

En utmaning under byggtiden har varit den svårtillgängliga arbetsplatsen som krävt god samordning med Staden.