Kontor 2023-03-07T11:08:04+01:00

Project Description

Skandia fastigheter AB, Sveavägen 38 år 2022

En totalentreprenad i samverkan, på bara 10 månader har vi åstadkommit ombyggnad in- och utvändigt om 5 800m2 LOA.

Vi vill tacka samtliga involverade, yrkesarbetare, platsledning, projektörer, driftpersonal, förvaltning och leverantörer för en otrolig rolig och händelserik resa!

Tillsammans har vi levererat det allra bästa projektet vi kunnat.