Älta C 2021-11-22T18:45:43+01:00

Project Description

Älta C

Ett nytt torg, cirka 950 nya bostäder, verksamhetslokaler, en förskola och ett nytt äldreboende. Nu kan planerna för ett modernt centrumkvarter i Älta ta form genom en ny detaljplan för området. Utvecklingen genomförs av Nacka kommun och Wallenstam som är den största fastighetsägaren i centrum.
Bygg R1 har i uppdrag att utföra förberedande åtgärder för utvecklingen och påbörjat arbete i etapp 2 åt Wallenstam.