Umami Park 2021-03-24T07:45:26+00:00

Project Description

Umami Park, Sundbyberg

Ombyggnad av 47 000 m2 fortgår. Beställare är Wallenstam AB och projektet har pågått sedan 2015 och planeras vara färdigt 2022.