Bostäder och kontor i Solna 2018-04-04T15:33:36+02:00

Project Description

Bostäder och kontor i Solna

Nyproduktion av bostäder och kontor i kvarteret Turkosen 1 Solna åt Bostadsstiftelsen Signalisten. Klart 2011.