Perrongen 2018-04-04T15:39:16+02:00

Project Description

Perrongen, Älvsjö station

Bostadskvarteret Perrongen är det första kvarteret i omdaningen av Älvsjö Torg. Kvarteret som innehåller 99 hyreslägenheter, garage och bostadskomplement, är 5-6 våningar och har en stadsmässig karaktär med butiker och lokaler i bottenvåningen. Alla lägenheter har kontakt med innergården och flexibilitet med möjlighet till öppen planlösning mellan kök och vardagsrum.

På grund av det bullerutsatta läget har extra omsorg lagts vid val av stomme och fönster. En av kvarterets stora kvaliteter är den lugna, gröna innergården som utgör en oas och mötesplats för de boende. Gården är omsorgsfullt utformad och har konstnärlig utsmyckning i form av skulpturer som samtidigt fungerar som lekplats för barnen.