Umami Park

2021-11-22T18:53:58+01:00

Umami Park, Sundbyberg

Ombyggnad av 47 000 m2 fortgår. Beställare är Wallenstam AB och projektet har pågått sedan 2015 och planeras vara färdigt 2022.

Älta C

2021-11-22T18:45:43+01:00

Älta C

Ett nytt torg, cirka 950 nya bostäder, verksamhetslokaler, en förskola och ett nytt äldreboende. Nu kan planerna för ett modernt centrumkvarter i Älta ta form genom en ny detaljplan för området. Utvecklingen genomförs av Nacka kommun och Wallenstam som är den största fastighetsägaren i centrum.
Bygg R1 har i uppdrag att utföra förberedande åtgärder för utvecklingen och påbörjat arbete i etapp 2 åt Wallenstam.

Viggby Ängar

2021-11-22T18:51:14+01:00

Viggby Ängar – Totalentreprenad

Viggby Ängar. Åt Aros bostad bygger vi 102 bostadsrätter i Viggbyholm, Täby. Projektet genomförs som totalentreprenad. Produktionen påbörjas i juni 2021 och blir färdigställt sommaren 2023.

SISAB, Nyängsvägen 66

2023-03-07T12:01:14+01:00

SISAB, Nyängsvägen 66

Vi har fått förtroendet av SISAB att uppföra Framtiden förskola 2.0 på Nyängsvägen i Bromma. Skolan är på cirka 1200kvm och sex avdelningar fördelat på två plan samt teknikutrymmen på entresolplan.

Arbetet startar omgående och ska vara färdigställt i juni 2024.