Älvsjö C 2018-04-04T15:41:12+02:00

Project Description

Älvsjö C

På totalentreprenad genomfördes 104 hyresrätter (familjebostäder) från 1 rok till 5 rok. Bebyggelsen ramar in Älvsjö Torg och bottenvåningen har ett rikt utbud av butiker och kaféer. Mot torget är fasaden livfull och takutformningen ger karaktär åt kvarteret. En längsgående balkong utmed hela fasaden fungerar samtidigt som skärmtak för butiker och lokaler i bottenplan. Mot järnvägen har byggnaden en inglasad loftgång som skyddar mot buller och med sin horisontella karaktär formmässigt knyter an till spårområdet.