Bostäder i Järvastaden 2018-04-04T15:28:01+02:00

Project Description

Bostäder i Järvastaden

I en generalentreprenad uppförde vi stommar till tre huskroppar och ett garage åt Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna under År 2009.