Bostadsrätter vid Älvsjö torg 2018-04-04T15:47:36+02:00

Project Description

Bostadsrätter vid Älvsjö torg

Den sista etappen i direkt anslutning till Älvsjö Station innehåller 95 bostadsrätter i varierande storlekar. På bottenvåningen finns bl.a. restauranger och butiker. Garage i källarplan. Den komplexa miljön med järnvägsknutpunkt, busstrafik och torg har ställt stora krav på samordning mellan alla olika delar i projektet.