Karolinska Sjukhuset 2018-04-04T22:46:04+02:00

Project Description

Karolinska Sjukhuset

  • Hus R1 för NIVA och NAVE 2011/2012
  • MR kamera röntgenkliniken 2009/2010
  • Radiumhemmet 2008/2009
  • Lokaler för onkologkonsulter 2007
  • Säkerhetsavdelningen 2007
  • Giftinformationen 2006
  • Neuro intensiven 2005
  • Kassa, arkiv och omklädning 2004/2006
  • Niva 2004