Väsby fyr 2018-04-04T15:49:47+02:00

Project Description

Väsby fyr

Nyproduktion av 50 lägenheter i 14 våningar på Centralvägen 2 i Upplands Väsby. Totalentreprenad på uppdrag av Brabo Stockholm som färdigställdes 2016.

Byggnaden som med sin resning utgör ett landmärke i Upplands Väsby ligger centralt intill pendeltågsstationen och har fått namnet Väsby Fyr. Huset är byggt på befintligt garage och har en bottenvåning innehållande gym, lokaler och kulturhus/teater som bidrar till det publika stadsrummet. Hobbyrum, gym och bastu finns i huset och underlättar en aktiv livsstil och bidrar till samhörighet mellan de boende. Huset består av två volymer som är integrerade i varandra, en lägre del som knyter an till den intilliggande bebyggelsens skala och en högre del som korresponderar med den storskaliga bebyggelsen i närområdet.

Byggnaden har en stomme av helfabricerad betong och materialvalen är präglade av enkelhet och hållbarhet över tid. Råa ytor sammansatta med finess, genomtänkt både ur ett gestaltnings, hållbarhets och förvaltningsperspektiv. Bygget med sin centrala placering, omgivet av verksamheter, pendlare och näringsidkare, krävde samordning med flera parter och god logistisk planering. Väsby Fyr är projekterad efter kraven för miljöbyggnad Silver och alla material är införda i, och godkända enligt byggvarubedömningen.