128 nya bostäder i Åkersberga

Vi bygger 128 hyreslägenheter som totalentreprenörer åt Wallenstam i Norrgårdshöjden, Åkersberga. Lägenheterna är fördelade på tre hus om 4-6 våningar där två av husen har ett garage i markplan med innergård ovan.

I projektet inryms även en lokal. Projektet startade med projektering i november 2017 och produktionen startar i februari 2018. Projektet ska vara färdigställt till årsskiftet 2019/2020.

2018-09-14T15:39:55+02:00