Ny förskola på Snårvindevägen i Hässelby

Åt SISAB bygger vi en konceptförskola för sex avdelningar med tillhörande skolgård. Total bruttoarea kommer bli ca 1 100 m2. Förskolan tas i bruk höstterminen 2019.

2019-01-15T08:56:27+01:00