Dalsidan

2019-02-16T16:44:25+01:00

Dalsidan

Samverkansentrepenad. Kvarteret består av 4 hus som ligger utmed Åstorpsringen.  Husen har tegelfasader i olika varma nyanser och falsade plåttak. Fasaden är klassiskt stadsmässig mot gatan med regelbunden fönstersättning och brant plåttak med takkupor. En gestaltning där fasaden utformas som en del av taket och som då trots sina 5 våningar relaterar till skalan i området. Balkongerna vetter mot gården och den grönskande skogen. Husen står på det som tidigare varit en bergknalle och har Åstorpsringen med sin bebyggelse på ena sidan och grönytor som varit viktiga att bevara på andra, vilket att har varit viktiga faktorer i kvarterets utformning. Trappor mellan husen möjliggör för allmänheten att sig från Åstorpsringen till bakomliggande grönområden.

En utmaning under byggtiden har varit den svårtillgängliga arbetsplatsen som krävt god samordning med Staden.

Långbrodalsskolan

2018-04-25T16:37:16+02:00

Långbrodalsskolan i Älvsjö

På uppdrag av Skolfastigheter i Stockholm AB – SISAB, byggde vi Långbrodalsskolan, hus B. Byggnaden gjordes på generalentreprenad intill befintliga Långbrodalsskolan. Projektet omfattade rivning av befintliga delar, nya lokaler om ca 4500 m2, samt upprustning av skolgården. Produktionen påbörjades september 2015 och färdigställdes till höstterminen 2017.

Långbrodalsskolan har blivit nominerad till Årets Stockholmsbyggnad!
Rösta på oss på Stockholms stads hemsida →

Väsby fyr

2018-04-04T15:49:47+02:00

Väsby fyr

Nyproduktion av 50 lägenheter i 14 våningar på Centralvägen 2 i Upplands Väsby. Totalentreprenad på uppdrag av Brabo Stockholm som färdigställdes 2016.

Byggnaden som med sin resning utgör ett landmärke i Upplands Väsby ligger centralt intill pendeltågsstationen och har fått namnet Väsby Fyr. Huset är byggt på befintligt garage och har en bottenvåning innehållande gym, lokaler och kulturhus/teater som bidrar till det publika stadsrummet. Hobbyrum, gym och bastu finns i huset och underlättar en aktiv livsstil och bidrar till samhörighet mellan de boende. Huset består av två volymer som är integrerade i varandra, en lägre del som knyter an till den intilliggande bebyggelsens skala och en högre del som korresponderar med den storskaliga bebyggelsen i närområdet.

Byggnaden har en stomme av helfabricerad betong och materialvalen är präglade av enkelhet och hållbarhet över tid. Råa ytor sammansatta med finess, genomtänkt både ur ett gestaltnings, hållbarhets och förvaltningsperspektiv. Bygget med sin centrala placering, omgivet av verksamheter, pendlare och näringsidkare, krävde samordning med flera parter och god logistisk planering. Väsby Fyr är projekterad efter kraven för miljöbyggnad Silver och alla material är införda i, och godkända enligt byggvarubedömningen.